Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3051
Kurumsal E-Posta
E-Posta fatih.byrk  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme20.03.2018 14:40:01

Dr. Öğr. Üyesi FATİH BAYRAK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkanı
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü


ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı               : Fatih BAYRAK

2. Unvanı                     : Dr. Öğretim Üyesi

3.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Makine Eğitimi

Fırat Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Makine Eğitimi

Fırat Üniversitesi

2011

Doktora

Makine Eğitimi

Fırat Üniversitesi

2017

 


4. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


5. Yayınlar

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI)


1)    Bayrak, F., Oztop, HF., Hepbasli, A. Energy and exergy analyses of porous baffles inserted solar air heaters building applications, Energy and Buildings, 57, 338-345, 2013.

2)    Oztop, HF., Bayrak, F., Hepbasli, A., Energetic and exergetic aspects of solar air heating (solar collector) systems, Renewable & Sustainable Energy Reviews, 21, 59-83, 2013.

3)    Bayrak, F., Oztop, HF., Experimental analysis of thermal permance of solar air collectors with aluminum foam obstacles, Journal of Thermal Science and Technology, 35, 11-20, 2015.

4)    Bayrak, F., Abu-Hamdeh, N., Alnefaie, K.A., Oztop, HF. A review on exergy analysis of solar electricity production, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 74, 755-770, 2017.  

5)    Bouchoucha, AM, Bessaïh, R, Oztop, HF, Al-Salem, K, Bayrak, F. Natural convection and entropy generation innanofluid filled cavity with thick bottom wall: Effects of non isormal heating, International Journal of Mechanical Sciences, 126, 95-105, 2017.

6)    Bayrak, F., Ertürk, G., Oztop, HF. Effects of partial shading on energy and exergy efficiencies photovoltaic panels, Journal of Cleaner Production 164, 58-69, 2017.

7)    Selimefendigil, F., Bayrak, F., Oztop, HF. Experimental analysis and dynamic modeling of photovoltaic module with porous fins, Renewable Energy, 125, 193-205, 2018.

8)    Bayrak, F., Oztop, HF., Selimefendigil, F. Effects of different fin parameters on temperature and efficiency for cooling of photovoltaic panels under natural convection, Solar Energy, 188, 484-494, 2019.

9)    Bayrak, F., Oztop, HF., Effects of static and dynamic shading on thermodynamic and electical performance for photovoltaic panels, Applied Thermal Engineering, 2020.

10) Bayrak, F.,  Oztop, HF., Selimefendigil, F., Experimental study for the application of different cooling techniques in photovoltaic (PV) panels, Energy Conversion and Management, 2020.

        

5.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1)      Bayrak F., Öztop H.F., Hepbasli A. Energy and exergy analysis of porous baffle inserted solar air collectors, 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 142-150, Turkey, Izmir, 28-30 June, 2012.

2)      Bayrak, F., Öztop H.F., Hepbasli A. Comparative energy and exergy analyses ofbuilding using different heating systems with solar collectors, 2nd International Conference on Advances in Mechanical Engineering, 93-99, Turkey, Istanbul, 10-13 May, 2016.

3)      Bayrak, F., Öztop H.F., Ertürk, G. Thermodynamics and power analysis of photovoltaic panels under diagonally partial shading, Solar Conference and Exhibition, Turkey, Istanbul, 6-8 December, 368-373, 2016.

4)      Bayrak F., Selimefendigil, F., Oztop H.F., The analyses of temperatures and power outputs in hybrid Photovoltaic-Thermoelectric (PV/TE) systems, International Conference on Energy and Thermal Engineering, Turkey, Istanbul, 25-28 April, 461-465, 2017.

5)      Bakır, E., Bayrak, F., Öztop, H.F. The Effect of Different Tilt Angles on PV/T Collector, 8th International Advanced Technologies Symposium, Turkey, Istanbul, 19-22 October, 3041-3045, 2017.

6)      Selimefendigil, F., Bayrak, F., Oztop, H.F. Numerical computational analysis of heat transfer in a photovoltaic panel with phase change materials, 14th International Conference on energy Storage, Turkey, Adana, 25-28 April 2018.

7)      Bayrak, F., Oztop, H.F., Selimefendigil, F., Increasing the efficiencies of PV module via aluminium foam fins, Solar Conference and Exhibition, Turkey, Istanbul, 29-30 November, 2018.

8)      Bayrak, F., Oztop, H.F., Ertürk, G., The effect on output power of photovoltaic panels with and without PCM at horizontal and vertical shading, 4th International Mediterranean Science and Engineering Congress, Turkey, Antalya, April 25-27, 2019.

9)      Bayrak, F., Oztop, H.F., Selimefendigil, F., Comparision of I-V curves of photovoltaic panels using passive cooling method, 4th International Conferences on Viable Energy Trends, Turkey, Istanbul, April 26-28, 2019

10)   Bayrak, F., Camcı, M., Oztop, H.F., Fotovoltiak panellerin pasif metotlarla soğutulması ve soğutmanın panel verimine etkileri, International Engineering and Science Symposium, Turkey, Siirt, 2019

11)   Bayrak, F., Camcı, M., Oztop, H.F., Fotovoltaik panellerin üzerindeki toz birikiminin çıkış gücü ve verime etkisi, International Engineering and Science Symposium, Turkey, Siirt, 2019


6. Projeler


1)      İçerisinde gözenekli engeller bulunan hava ısıtmalı güneş kollektörünün performans analizi, FÜBAP (Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri), TEKF.10.01, Araştırmacı, 2010-2011.

2)      Nano Boyutlu Parçacık Katkılı Yeni Nesil Faz Değiştiren Maddelerin Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 1001, 111M063, Araştırmacı Bursiyer, 2012-2012.

3)      Evsel ya da Endüstriyel Baca gazı atık ısısından termoelektrik jeneratör kullanarak elektrik enerjisi üretimi, FÜBAP (Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri), TEKF.15.07, Araştırmacı, 2015-2017.

4)      Enerji depolamalı Fotovoltaik-Termoelektrik hibrid güç üretim cihazının tasarım ve performans karakteristiklerinin incelenmesi, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 1001, 215M892, Araştırmacı Bursiyer, 2016-2017.

5)      Flipped öğrenme uygulamasının öğretmen adaylarının teknolojiyi kullanma, problem çözme becerilerine ve akademik başarılarına etkisi, SİÜBAP (Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri), SİÜEĞT-60,Araştırmacı, 2018-2019.

 

7. İdari Görevler


1)      Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (SİUZEM) Müdürü - 2018 - .....

2)      Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyon Üyesi - 2018 - .....

3)      Siirt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (PİDK) Üyesi - 2018 - .....

4)      Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilimdalı Başkanı - 2019 - ......

5)      Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkalığı - 2020 - ......

 

8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler


1. Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği - 2019

           

9. Ödüller


1)      "Energy and Buildings" dergisi Ağustos ayı hakemlik ödülü, Science Citiation Index Expanded, 2015.

2)       "International Journal of Mechanical Science" dergisi Ekim ayı hakemlik ödülü, Science Citiation Index Expanded, 2017.

3)      "Solar Energy" dergisi Ekim ayı hakemlik ödülü,  Science Citiation Index Expanded, 2017.

4)      "International Journal of Mechanical Science" dergisi Ocak ayı hakemlik ödülü, Science Citiation Index Expanded, 2018.

5)      "Renewable and Sustainable Energy Review" dergisi haziran ayı hakemlik ödülü, Science Citiation Index, 2018.

6)      "Renewable Energy" dergisi Temmuz ayı hakemlik ödülü, Science Citiation Index, 2019.

7) "Heat Transfer" dergisi Şubat ayı hakemlik ödülü, 2020.


10. Hakemlikler

S.No

Dergi adı

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Journal of Renewable Energy

1

-

-

-

-

-

2

Energy and Buildings

3

2

-

-

-

-

3

Solar Energy

-

-

1

-

-

-

4

Renewable and Sustainable Energy Review

1

-

-

3

-

-

5

International Journal of Mechanical Science

-

-

1

2

1

2

6

Celal Bayar University Journal of Science

-

-

-

1

-

-

7

Fırat University Scientific Research Project Unit

-

-

-

2

2

-

8

Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi

-

-

-

1

-

-

9

Renewable Energy

-

-

-

-

13

6

10

International Journal of Energy Research

-

-

-

-

1

3

11

Heat Transfer

-

-

-

-

1

1

12

Journal of Thermal Engineering

-

-

-

-

-

1


11. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik yıl

Dönem

Dersin adı

Haftalık saati

Teorik

Uygulama

2019-2020

GÜZ

Sistem Dinamiği ve Kontrolü

4

0

Mühendislik Termodinamiği

4

0

Termodinamik-II

4

0

Dinamik

4

0

Temel Bilgi Teknolojileri

3

0

Makine Mühendisliğine Giriş

2

0

BAHAR

Isı Transferi

4

0

Akışkanlar Mekaniği II

3

0

Termodinamik I

3

0

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri

3

0

Enerji Yönetimi

2

0

Temel Bilgi Teknolojileri

1

1

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 23.05.2020 16:42:53