İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4435/3896
Kurumsal E-Posta mesut.soyalin  siirt.edu.tr
E-Posta msoyalin  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme22.04.2021 13:44:38

Dr. Öğr. Üyesi MESUT SOYALIN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Sosyal Hizmet Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : MESUT SOYALIN

2. Unvanı                    : Dr. Öğretim Üyesi

3.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İşletme

Atatürk Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Yönetim ve Organizasyon

Atatürk Üniversitesi

2013

Doktora

Yönetim ve Organizasyon

Atatürk Üniversitesi

2019

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

        

6.2. Doktora Tezleri

            

 Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. SOYALIN MESUT, KERSE GÖKHAN (2020). Örgütsel Adaletin Hastayken İşe Gelme (Presenteeism) Davranışına Etkisi: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”. Manas Journal of Social Studies, 9(1) (Yayın No: 6056296)


2. SOYALIN, M., & BATTAL, F. (2020). THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE CONTEXT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE  EXAMPLE OF BANK EMPLOYEES . BUSINESS  MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, 8(2), 1721–1752.


3.  SOYALIN MESUT & KARABEY CANAN NUR, (2020). Örgütsel Etik İklim ve Çalışan Sesliliği Davranışı Arasındaki İlişki  Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü. Business and Economics Research Journal, vol. 11, no. 3, pp. 875–889, Jul. 2020.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. SOYALIN MESUT,KERSE GÖKHAN (2018). ÖRGÜTSEL ADALETİN HASTAYKEN İŞE GELME (PRESENTEEISM) DAVRANIŞINA ETKİSİ: “Hangi Adalet Türü Presenteizmin Belirleyicisidir?”. III. KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMISNISTRATION and ECONOMY CONGRESS (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4574000)


2. SOYALIN MESUT,KERSE GÖKHAN,KARABEY CANAN NUR (2016). Agılanan Örgütsel Desteğin Yaratıcılık Üzerindeki Etkisinde İşe Bağlanmanın Aracı Rolü. 2 INTERNATIONAL CONGRESS AND ECONOMICS AND BUSINESS (ICEB’16), 1354-1362. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3152324)


3. KINGIR SAID,KERSE GÖKHAN,SOYALIN MESUT (2016). Öz Güven Umutsuzluk Ve Ruhsal Sağlık Arasındaki İlişkinin Tespitine Yönelik Bir İnceleme Aksaray Üniversitesi Örneği. 2 INTERNATIONAL CONGRESS AND ECONOMICS AND BUSINESS (ICEB’16), 1363-1370. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3152417)


4. KINGIR SAID,SOYALIN MESUT,SANCAR MUHAMMET FATİH (2015). İŞ ETİĞİ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONAKLAMA İSLETMELERİ ÖRNEĞİ. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5491078)


5. BATMAN ORHAN, KINGIR SAİD,SANCAR MUHAMMET FATİH,SOYALIN MESUT (2015). Yöneticilerin Karar Verme Stillerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma: Güneydogu Anadolu Bölgesi Konaklama İsletmeleri Örnegi. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM ANDMANAGEMENT RESEARCHES (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5491051)


6. SOYALIN Mesut, ERYEŞİL Kemalettin (2021). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İŞ BECERİKLİLİĞİNE ETKİSİ: AKADEMİSYENLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, 22-25 February 2021


C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

1. Örgütsel Davranıs Alanında Güncel Kavramlar, Bölüm adı:(GÜÇ MESAFESİ) (2020)., SOYALIN MESUT, KARABEY CANAN NUR, EGİTİM KİTABEVİ, Editör: BATTAL Fetullah, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 154, ISBN:6057786852, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6082559)


2. ÖRGÜTSEL DAVRANIS DÜZLEMINDE GÜNCEL KAVRAMLAR, Bölüm adı:(İŞE BAĞLANMA) (2019)., SOYALIN MESUT, GAZİ KİTABEVİ, Editör:KARABEY CANAN NUR, KERSE GÖKHAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 318, ISBN:9789758396153, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5491024) 


3. Örgütsel Davranış Düzleminde Yeni Yaklaşımlar I, Bölüm Adı: SANAL KAYTARMA (2020), SOYALIN MESUT, Yayın Yeri: GAZİ KİTABEVİ, Editör:Battal Fetullah, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:105, ISBN:9786259911054, Bölüm Sayfaları:65 -77


4. Örgütsel Davranışa Pozitif Bakış Bölüm Adı: PSİKOLOJİK SERMAYE (PSYCHOLOGICAL CAPITAL), SOYALIN MESUT, Yayın Yeri: Nobel Bilimsel Eserler, Editör: Soyalın Mesut, Babadağ Mustafa, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:329, ISBN:978-625-7492-63-8.


5. Pozitif Örgütsel Davranışta Güncel Yaklaşımlar Bölüm Adı: İŞ YERİ ARKADAŞLIĞI, SOYALIN MESUT, Yayın Yeri:EĞİTİM YAYINEVİ, Editör:ERYEŞİL, KEMALEDDİN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:246, ISBN:978-605-74877-9-7, Bölüm Sayfaları:123 -132.


6. Negatif Örgüt Psikolojisi Bölüm Adı: İş Erteleme Davranışı, SOYALIN MESUT, Yayın Yeri: EĞİTİM, Editör: Öztürk, Mehtap, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:205, ISBN:978-605-74942-0-7,


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. KERSE GÖKHAN, SOYALIN MESUT (2018). Kamu Kurumu Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışı Adalet Algısı ve Duygusal Tükenme Düzeyiyle Açıklanabilir Mi?. İşletme Araştırmaları Dergisi, 10(3), 210-233.


2. KERSE GÖKHAN, SOYALIN MESUT,KARABEY CANAN NUR (2016). Kisi Örgüt Uyumu, Nötrleştirme ve Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: Ampirik Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 100-113. 


3. BATTAL, F, SOYALIN, MESUT. (2020). Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24 (1), 161-173.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KINGIR SAİD,SOYALIN MESUT, KERSE GÖKHAN,SANCAR MUHAMMET FATİH (2015). ÖRGÜTSEL GÜVEN VE SANAL KAYTARMA İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ. YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE KURUMSAL İŞBİRLİĞİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5491163)

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.  ….

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2020-2021

Güz

Genel İşletme

Psikolojiye Giriş

 

 3

 3

 0

 0

 40

 40

İlkbahar


 

 

 

 

 


Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 13.03.2022 12:45:09