Amaç Ve Hedeflerimiz

Merkezin stratejik amaçları ve hedefleri şunlardır:


1. Teknolojik yeniliklere dayalı olarak Üniversite bünyesinde uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dâhil bütün eğitim – öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları eksiksiz ve başarılı bir şekilde yürütebilmek,

2. Zaman, mekan ve süre sınırı olmadan E-öğrenme tabanlı ders ve programlar geliştirmek,

3. Üniversitede örgün öğretim kapsamında verilmekte olan dersleri öğrenmeyi kolaylaştıran bilgi iletişim teknolojileri aracılığı ile pekiştirmek,

4. Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak amacıyla eğitim programlarını e-öğrenme sistemlerine uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

5. Diğer ulusal ve uluslararası üniversitelerle uzaktan eğitim uygulamalarına dönük iş birliği içinde olmak,

6. Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama, araştırma – geliştirme çalışmaları yapmak ve yayımlamak.
Öğr. Gör. ABDULHALIK OĞUZ
Güncelleme : 23.05.2022 10:06:53