Misyon Ve Vizyon

Misyonumuz;

  • Siirt Üniversitesi öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, ihtiyaç olan donanımı sağlamak ve ilgili altyapıyı oluşturmak,
  • SİUZEM uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için gerekli olan üniversite içi ve üniversite çevresi arasındaki eşgüdümü sağlamak,
  • Siirt Üniversitesi’ndeki uzaktan eğitim ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak,
  • Üniversitelerarası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak, İhtiyaç duyulan eğitim programlarını uzaktan eğitim yoluyla sağlamak,
  • SİÜ öğrenci ve öğretim elemanlarının Türkiye ve dünyada uzaktan eğitim yoluyla yapılan çalışmalardan haberdar olması ve bilgilendirilmesi için gerekli seminer, eğitim ve programları düzenlemek,
  • SİÜ öğretim elemanlarınca uzaktan eğitim vermek amacıyla hazırlanan dersleri akredite etmek, yönetmek, öğretim elemanlarına teknik  ve altyapı desteği sunmaktır.

Vizyonumuz;

  • Siirt Üniversitesi öğrencilerine ve/veya topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek, ihtiyaç olan donanımı sağlamak ve ilgili altyapıyı oluşturmak,
  • Üniversitemiz öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrübelerini, isteyen herkese uzaktan öğretim teknolojileri yardımı ile ulaştırmak,
  • Uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitim şeklini kolaylaştırmak ve kalitesini arttırmaktır.
Öğr. Gör. ABDULHALIK OĞUZ
Güncelleme : 23.05.2022 10:04:54