Birim Kalite Kurul Üyeleri

SİUZEM BİRİM KALİTE KOMİSYONU

S.N

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

1

Fatih BAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

2

Mesut SOYALIN

Dr. Öğr. Üyesi

Birim Kalite Koordinatörü

3

Enser YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim-Öğretim

4

Halil ÖZDEMİR

Öğretim Görevlisi

Kalite Güvence Sistemi

5

Abdulhalık OĞUZ

Öğretim Görevlisi

Araştırma-Geliştirme

6

Bahar ÇİFTÇİ

Öğretim Görevlisi

Yönetim Sistemi

7

Özen SÖYLER

Öğretim Görevlisi

Toplumsal Katkı

Öğr. Gör. ABDULHALIK OĞUZ
Güncelleme : 7.06.2022 10:26:34