Üniversitemizde İlahiyat Lisans Tamamlama Programı Açıldı

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi tarafından 2020-2021 yılında açılması ve öğrenci alınması için başvurulan “Uzaktan Öğretim İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)”  programına Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onay verildi.

Ön lisans programı mezunlarından lisans öğrenimine devam etmek isteyenler, dikey geçişle kayıt yaptırarak lisans mezunu olmasına imkân sağlayan lisans tamamlama programlarına İlahiyat Fakültemiz de dâhil oldu.

24.03.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Yürütme Kurulu'na verilen yetkiye dayanılarak; 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 6111 sayılı Kanun'la değişik 44/e maddesi uyarınca; Uzaktan Öğretim Çalışma Grubu'nun görüşü de dikkate alınarak Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesinde İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) açılması kararı alındı.

Karara göre Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi bünyesine İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı kapsamında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 100 (yüz) öğrenci alınacak.

ABDULKERİM EVREN / 3890
Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi
1.5.2021